Oppfølging

Oppfølging

Dette tiltaket skal gi deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Vi tilpasser oppfølgingen alt etter hva du har behov for.

Kurset gir deg:

  • Veiledning og oppfølging som skreddersys til deg
  • Motivasjon til å se muligheter, ikke begrensninger
  • Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
  • Hjelp til å søke jobber
  • Hjelp til tilpasning og tilrettelegging av arbeid
  • Arbeidspraksis ut fra ditt behov
  • Oppfølging på arbeidsplassen etter ditt behov

Hvem kan delta?
Tiltaket er for deg som står i fare for å falle ut av lønnet arbeid, eller deg som trenger hjelp til å komme i jobb. Tiltaket passer også for deg som trenger støtte mens du gjennomfører et arbeidsrettet tiltak (kurs i regi av NAV).

Varighet og antall timer
Tiltaket varer opptil 6 måneder, med inntil 10 timer oppfølging per måned, med mulighet for forlengelse. Antall timer med oppfølging tilpasses ditt behov.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.