Jobbklubb

Jobbklubb Moss og Mysen

Målsettingen med dette kurset er at du via solid innføring og opplæring i de ulike jobbsøkerverktøyene, samt tett oppfølging i arbeidsmarkedet og arbeidspraksis, kommer i jobb.

Kurset gir deg:

  • Individuell veiledning, opplæring og oppfølging
  • Kartlegging av din kompetanse og interesser og motivasjon
  • Økt innsikt i dine yrkesmuligheter
  • Utarbeiding av en målrettet plan over hvilke aktiviteter du skal foreta deg for å nå ditt yrkesmål
  • Temaforelesninger og undervisning i gruppe med andre i samme situasjon
  • Arbeidsmarkedskompetanse og arbeidslivskunnskap
  • Formidling til arbeidspraksis som er kompetansehevende for deg

Hvem kan delta?
Dette kurset er for deg som har vært en stund ute av arbeidslivet, og som har behov for en tettere oppfølging for å komme tilbake i arbeidslivet.

Varighet og antall timer
12 uker (6 uker teori + 6 uker praksis)
18 uker (6 uker teori + 12 uker praksis)

I teoridelen gjennomføres kurset fra 09-15. I praksisdelen følger du arbeidstiden på arbeidsstedet.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.