Avklaring

Avklaring

Målet med tiltaket Avklaring er å kartlegge din arbeidsevne på en grundig måte. Det betyr at vi vurderer din arbeidsevne, kompetanse, dine ressurser og muligheter i arbeidslivet. Vi vil også se på hvilken hjelp og støtte du kan ha behov for, slik at du kommer i arbeid eller tilbake i jobben du allerede har.

Kurset tar utgangspunkt i hvem du er, hvor du skal, og hva du trenger for å komme dit. Sammen utarbeider vi en plan over hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå ditt mål.

Kurset gir deg:

  • Individuell veiledning
  • Økt innsikt i dine muligheter på arbeidsmarkedet
  • Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
  • Innføring i jobbsøkerverktøyene
  • En oversikt over hvilke jobber du kan beherske
  • En vurdering av hvordan tilrettelegging og tilpasset støtte kan hjelpe deg tilbake -eller videre i arbeid
  • Aktiviteter for å styrke din motivasjon og mestringsfølelse
  • Informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og krav, rettigheter og muligheter i arbeidslivet
  • Et bindeledd mellom leger, arbeidsgiver og eventuelle andre samarbeidspartnere

Hvem kan delta?
Kurset er for deg som er arbeidssøkende. Du kan være sykmeldt, med eller uten arbeidsforhold.

Varighet og antall timer
Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse. Kurset er et heltidstilbud, 30 timer per uke. Vi tilpasser antall veiledningstimer ut i fra ditt behov.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.