Næringsfaglig vurdering

Næringsfaglig vurdering

Dersom du mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og ønsker å etablere egen virksomhet, må du søke om å beholde ytelsen under etablering. Som vedlegg til søknaden skal det legges ved en næringsfaglig vurdering. NAV har inngått en samarbeidsavtale med Sonans Karriere AS v/Nordic Academy om denne tjenesten for personer som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger med bostedsadresse Oslo eller Buskerud.

Les mer om reglene rundt dagpenger og arbeidsavklaringspenger ifm. etablering av egen virksomhet.

Hvordan få bistand til næringsfaglig vurdering
Når du har bestemt deg for å søke om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under etablering og du har behov for å få en næringsfaglig vurdering, gjør du som følger:

 • Gå til bestillingsskjema
 • Kryss av for bestilling av næringsfaglig vurdering i skjema
 • Last opp etterspurt informasjon
 • Vi har forhåndsbetaling via vår betalingsløsning på nett
 • Vi tar kontakt i løpet av 5-7 arbeidsdager for å avtale møte for gjennomgang av dine planer og utarbeidelse av næringsfaglig vurdering

Skjemaer fra NAV kan lastes ned her.

Ønsker du mer informasjon?
Ønsker du å komme i kontakt med oss for ytterligere informasjon, benytt kontaktskjema her, fyll inn kontaktinformasjon,  kryss av for at du ønsker ytterligere informasjon og litt om dine spørsmål.

Les mer om næringsfaglig vurdering her.

Hvilken perioder kan du motta dagpenger og arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet?

Vi gjør oppmerksom på at de to avsnittene under er slik regelverket er pr 1.9.16, men det er viktig at man alltid sjekker www.nav.no for siste oppdaterte regelverk.

Utviklingsfase
Med utviklingsfasen menes perioden før produktet/tjenesten er klar for markedet. Denne fasen er på inntil åtte måneder for de som mottar dagpenger og inntil seks måneder for de som mottar arbeidsavklaringspenger kan benyttes til planlegging og utvikling av forretningsidéen. F.eks. forretningsplan, markedsundersøkelser, utvikle systemer og rutiner, markedsmateriell, hjemmeside etc.

Oppstartsfase
Med oppstartingsfase menes når produktet/tjenesten er klar for produksjon eller levering. Denne fasen er på inntil fire måneder for de som mottar dagpenger og inntil tre måneder for de som mottar arbeidsavklaringspenger.

For utarbeidelse av næringsfaglig vurdering er det krav om følgende:

 • Du må være registrert hos NAV og motta arbeidsavklaringspenger/dagpenger
 • Du må være folkeregistret i Oslo eller Buskerud
 • Kontaktdata: Navn, mobil og e-post
 • En beskrivelse av ditt prosjekt, eks. en forretningsplan
 • Kopi av utfylte skjema som skal til NAV. Du finner skjemaet under skjemaer til høyre på skjermbildet til NAV. Krever innlogging/registrering for å komme til skjemaene.
 • Gjerne en CV

Prisen på en næringsfaglig vurdering er kr 1.900,-. I noen tilfeller kan prisen bli kr 500,- høyere ved tidkrevende vurderinger (kr 2 400,-). Betaling skjer forskuddsvis ved bestilling av time og innsending av dokumentasjon listet ovenfor. Vi presiserer at det er NAV som innvilger eller avslår søknaden.

Nyttige linker med ytterligere informasjon

 • Ytterligere informasjon på nav.no.
 • Det lovmessige grunnlaget for utbetaling av dagpenger og arbeidsavklaringspenger ved etablering av egen virksomhet finnes i folketrygdlovens § 4-6, se lovdata.no.
 • Starte og drive egen virksomhet, altinn.no.
 • Snarvei til søknadsskjemaer om dagpenger under etablering finner du her (krever innlogging/registrering for å komme til skjemaene).
 • Snarvei til søknadsskjemaer om arbeidsavklaringspenger under etablering finner du her