Karriereveiledning

Karriereveiledning

Karriereveiledning tar utgangspunkt i din kompetanse, erfaring og dine interesser. I løpet av perioden blir du godt kjent med deg selv og hvilke muligheter du har i arbeidsmarkedet.

All veiledning tilpasses dine behov, og målet er at du skal komme i arbeid. Sammen utarbeider vi en plan over hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå ditt mål.

Kurset gir deg:

  • Grundig kartlegging av dine ferdigheter, din kompetanse og hva du ønsker å jobbe med
  • En konkret oppfølgingsplan slik at du enklere når dine mål
  • Gode ferdigheter i hvordan du kan søke på jobber og knytte kontakter i bedrifter
  • God oversikt over arbeidsmarkedet, og hvilke sosiale ferdigheter som gjelder i et arbeidsmiljø
  • Kunnskap om helse og livsstil
  • Fortsatt veiledning om du får jobb eller praksisplass underveis i kurset
  • Tett oppfølging fra en veileder i hele kursperioden

Hvem kan delta?
Kurset er for deg som har et klart mål om å komme i arbeid, og har behov for veiledning på veien mot ditt mål om jobb.

Varighet og antall timer
Mandag – fredag 09-15. Tiltaket kan vare inntil 26 uker.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.