Avklaring

Avklaring

Målet med dette tiltaket er å kartlegge din arbeidsevne på en grundig måte. Det betyr at vi vurderer din arbeidsevne, kompetanse, dine ressurser og muligheter i arbeidslivet.

Vi vil også se på hvilken hjelp du kan ha behov for å komme i arbeid eller fortsette i jobben du allerede har.

Kurset tar utgangspunkt i hvem du er, hvor du vil, og hva du trenger for å komme dit. Sammen utarbeider vi en plan over hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå ditt mål.

Kurset gir deg:

  • Individuell veiledning
  • Økt innsikt i dine muligheter på arbeidsmarkedet
  •  Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
  • Innføring i jobbsøkerverktøyene
  • En oversikt over hvilke jobber du kan beherske
  • En vurdering av hvordan tilrettelegging og tilpasset støtte kan hjelpe deg tilbake eller videre i arbeid
  • Aktiviteter for å styrke din motivasjon og mestringsfølelse
  • Informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og krav, rettigheter og muligheter i arbeidslivet
  • Et bindeledd mellom leger, arbeidsgiver og eventuelle andre samarbeidspartnere

Hvem kan delta?
Kurset er for deg som er arbeidssøkende. Du kan være sykmeldt – med eller uten arbeidsforhold.

Varighet og antall timer
Avklaring kan vare inntil fire uker med mulighet for forlengelse. Kurset går på heltid, 30 timer per uke. Vi tilpasser antall veiledningstimer etter ditt behov.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.