Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeider (BUA)

Målsettingen med dette kurset er å gjøre deltakerne kvalifiserte til å gå opp til yrkesteoriprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Denne prøven, i kombinasjon med tilstrekkelig relevant praksis og bestått fagprøve kvalifiserer til fagbrevet. I kurset får deltakerne kartlagt relevant arbeidserfaring og utarbeidet en plan for oppnåelse av fagbrevet. Det er en målsetting at flest mulig deltakere får relevant arbeid etter kurs, på vei mot fagbrevet, og vi bistår deltakerne med å finne praksis og arbeidsplasser gjennom vårt nettverk av arbeidsgivere innen bransjen.

Kurset gir deg:

  • Programfagene for VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget; Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
  • Innføring i studieteknikk/notatteknikk
  • Kompetansekartlegging/realkompetansevurdering
  • Praksis
  • Jobbsøkerverktøy; CV og søknad, egenpresentasjon, intervjutrening
  • Individuell veiledning, opplæring og oppfølging
  • Økt innsikt i dine yrkesmuligheter
  • Utarbeiding av en målrettet plan over hvilke aktiviteter du skal foreta deg for å nå ditt yrkesmål
  • Innholdet i kurset tilpasses individuelt og fleksibelt etter deltakernes behov og erfaring

Alle deltakere tildeles kompetansebevis som dokumenterer gjennomført kurs.

Hvem kan delta?
Dette kurset er rettet mot arbeidssøkere som er interesserte i og motivert for å jobbe med barn og ungdom i ulike pedagogiske virksomheter og der hvor barn og ungdom ferdes i hverdagen.

Varighet og antall timer
24 uker, hvorav 3 uker er sammenhengende arbeidspraksis. Kurset gjennomføres i våre kurslokaler på Bryn i Oslo, Østensjøveien 39-41.

Kurstid 09.00-15.00. I praksisperioden følges arbeidsgivers arbeidstider.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor