Avklaring

Avklaring

Målet med dette tiltaket er å kartlegge din arbeidsevne på en grundig måte. Det betyr at vi vurderer din arbeidsevne, kompetanse, dine ressurser og muligheter i arbeidslivet.

Vi vil også se på hvilken hjelp du kan ha behov for, for enten å komme i arbeid eller fortsette i jobben du allerede har.

Tiltaket tar utgangspunkt i hvem du er, hvor du skal, og hva du trenger for å komme dit. Sammen utarbeider vi en plan over hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå ditt mål.

Tiltaket gir deg:

  • Individuell veiledning
  • Økt innsikt i dine muligheter på arbeidsmarkedet
  • Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
  • Innføring i jobbsøkerverktøyene
  • En oversikt over hvilke jobber du kan beherske
  • En vurdering av hvordan tilrettelegging og tilpasset støtte kan hjelpe deg tilbake eller videre i arbeid
  • Aktiviteter for å styrke din motivasjon og mestringsfølelse
  • Informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og krav, rettigheter og muligheter i arbeidslivet
  • Et bindeledd mellom leger, arbeidsgiver og eventuelle andre samarbeidspartnere

Hvem kan delta?
Dette tiltaket er for deg som er arbeidssøkende. Du kan være sykmeldt, med eller uten arbeidsforhold.

Varighet og antall timer
Avklaring kan vare inntil fire uker med mulighet for forlengelse. Tiltaket gir et fulltidstilbud med 30 timer per uke. Vi tilpasser antall veiledningstimer og innhold til ditt behov.

Påmelding
Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.